Folkrörelser och protester

Utgiven av Folkrörelsestudiegruppen: kontakt@aktivism.info

Folkrörelsestudiegruppen

Folkrörelsebloggen

Rörelsenätverket

Nordiskt Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1 2011

Nyhetsbrev 2 2011

Äldre

Prenumerera

Folkrörelsedatum

Utredningsprojekt

Nordiska ungdomshusutredningen

Bokprojekt

Demokratins bärare. Global historia

Nya folkrörelser i Norden

Reclaim Gandhi - Indian-Nordic Encounters 1917 -2006

Uppslagsverk

Definitioner

Lexikon

Landbeskrivningar

Metoder

Historiska mobiliseringar

Litteraturlistor

Folkrörelsesystemet

Allmänningsrörelser

Arbetarrörelser

Bonderörelser

Fredsrörelser

Globala rättviserörelser

Kvinnorörelser

Miljörörelser

Andra rörelser

Asia social Forum

Vasudhaiva Kutumbakam

Artiklar

In English

Organisationer

Länkar

Arkiv

Demokratins bärare

Jan Wiklunds bok Demokratins bärare har nu äntligen kommit ut. Det har varit ett omfattande arbete bakom boken som handlar om folkrörelsernas utveckling på alla kontinenter från före vår tideräkning fram till idag.

Läs mer om boken på Aktivism.info

Du kan köpa boken hos .Books on demand

Mer om Demokratins bärare finns här.

Botanisera gärna bland våra texter om folkrörelser och mobiliseringar:

Vad är en folkrörelse?


En "rikstäckande organisation" som den traditionella statsanpassade akademiska forskningen hävdade? Eller "den ideella sektorn" som den nya statsanpassade akademiska forskningen påstår? Nej - inte alls! En folkrörelse är något upproriskt, något som vill förändra världen.
Läs mer om folkrörelsers erfarenheter

Generalstrejken i Hongkong, majssådden i Anenecuilco och ......

Här kan du hitta de avgörande ögonblicken i mänsklighetens senare historia. De ögonblick då ett beslutsamt agerande från en grupp eller en klass ändrade världshistoriens gång.
Läs mer om folkrörelsemobiliseringar

Initiativ, kompromisser och funktionärer

Ca 280 viktiga ord i folkrörelsevokabulären. Vad betyder egentligen kommunism? Liberalism? Spontana livsyttringar? Övre medelklass?
Läs mer i vårt folkrörelselexikon

Vad hände den 1 juni 989?

Söker du skäl att fira? Här hittar du tvåtusen viktiga datum ur folkrörelsehistorien
Läs mer om historiska folkrörelsedatum

Aktuellt 2012

För aktuellare material om vad som är på gång hänvisas till webbplatsen Aktivism.info samt till Nya Folkrörelsebloggena

 

Uppdaterad 20120421

Aktuella kampanjer och mobiliseringar

Aksjon for velferdsstaten

Nätverk för gemensam välfärd

Oprør

Tidigare mobiliseringar

Baltutlämningen - statlig historieförfalskning

 

World Social Forum

Asia Social Forum


Reportage, kritik och foton från Asia Social Forum

Toppmötesprotester

Toppmötes-protester 1968-2002 (pdf)
Folkrörelsestudie-gruppens rapport 2002:1
 
Köpenhamn 2002
EU-toppmöte. Omfattande sammanställning med foton.
 
Johannesburg 2002
FN:s möte om miljö och utveckling
 
Göteborg 2001
EU-toppmöte. Mycket omfattande sammanställning.

 

eXTReMe Tracker